Vydavatelství

 

Účetnictví
Vydavatelství
Obchod
Hudba Home

Kniha závislého terapeuta - DOPRODEJ !!!

Jan Jílek - CHODEC

Díl první: Koukání na život (v prodeji od 2.4.2007)

Díl druhý: Podle tvé víry se ti stane (dokončen na podzim 2007, v prodeji od 13.7.2009)

Díl třetí: Smysl situace (dokončen na podzim 2007, v prodeji od 13.7.2009)

Díl čtvrtý: Relaxace (poslední v nakladatelství COREN, v prodeji od 13.7.2009)

Kniha terapeuta Jana Jílka, který je znám především mezi závislými díky svým efektivním terapeutickým postupům, vychází v  sérii útlých brožovaných knížek, příjemného kapesního formátu A6, vhodných do vlaku, autobusu, tramvaje, metra nebo na výlet. Kde jinde než na cestě číst knihu muže, který sám o sobě prohlašuje: „Jsem chodec."

Kniha je sestavena z blogů, ve kterých autor popisuje své zážitky, a osloví vás svou neotřelostí, upřímností, ale i krutostí života. Přestože je kniha psaná prostými slovy a o všedních situacích, pro někoho možná bude obtížná ke čtení či k porozumění. V místech, kde text provokuje, jakoby drhne či vybočuje z vazby, však dávejte velký pozor. Autor nám záměrně nastavuje zrcadlo a učí nás vidět a chápat. Chápat sebe i jiné. A to nejpodstatnější je dovedně skryto mezi řádky.

„Láska může mít různé projevy a podoby. A přestože je někdy projevena mým neurvalým způsobem, je přesto důležitá a pro mnohé lidi srozumitelná. Pochopil jsem, že láska je víc než pravda a spravedlnost. Pochopil jsem, že někdy je největší projev lásky něco nedat. A vydržet ten pocit viny, který jako lidé máme, když odmítáme vyhovět druhým lidem.“

A až budete tuto knihu číst v čekárně u zubaře, na lavičce v parku nebo na vyhřáté stráni někde u lesa, zvedněte občas hlavu a rozhlédněte se, třeba jde autor právě kolem :-)

Prodejní místa

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Náměstí 12, Knihkupectví Marie Charvátová,  tel.: 566 524 368

imternetový obchod připravujeme

Písemné objednávky

COREN s.r.o., Přívorská 474/3, 181 00 Praha 8, fax: 233 554 156

E-mail objednávky

coren@coren.cz

Informace o zasílání knížek

Knížky zasíláme následovně: 

a) NA DOBÍRKU  =  cena knih + 90 Kč poštovné a balné,

b) DOPORUČENÁ ZÁSILKA  =  cena knih + 40 Kč poštovné a balné,

c) PLATBA PŘEDEM + DOPORUČENÁ ZÁSILKA  =  cena knih bez poštovného a balného.

 

Slovo o autorovi

Jan Jílek, narozen 15.12.1950 v Děčíně. Klempíř, krmič hovězího dobytka, loďmistr, vedoucí kanceláře KDU-ČSL, psychoterapeut. Chodec, cestovatel, zápasník, cvičitel jógy. Ve filmu Kanárek ztvárnil roli terapeuta. 3x rozvedený, z těchto manželství má 4 dcery.

Vážně zvažoval stát se členem Řádu bratří kazatelů (Dominikánského řádu).

Napsal knihu "Ze závislosti do nezávislosti".

Vzdělání a praxe:
PPF (Pražská psychoterapeutická fakulta),
šestiletý psychoterapeutický daseinanalytický výcvik ve skupinové terapii,
logoterapie, SUR, akreditovaný výcvik v asertivitě, dvouletý seminář "lege artis" ve skupinové terapii,
dlouholetá psychoterapeutická praxe v psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích,
skupinová i individuální terapie,
poradenství v oblasti drogové a alkoholické závislosti,
poradenství v problémech s patologickým hazardním hráčstvím,
práce s toxikomany a alkoholiky, skupinová práce,
poradenství pro rodinné příslušníky závislých.

Vlastní zkušenost s alkoholickou i drogovou kariérou. Od roku 1984 nepřetržitě abstinuje.


Výrazných výsledků ve své práci dosahuje porozuměním a efektivitou svého terapeutického přístupu.

Doslov nakladatelky

Milý Jane,

vydáním Tvé knihy CHODEC považuji za splněný svůj slib, který jsem stvrdila stiskem Tvé ruky, slib, vyplývající z naší ústní dohody, že vydáme tuto knihu společně, vše 50 na 50, vložené finance, případný zisk či ztrátu a zbylé knihy.

Z dohody jsi odstoupil po vydání prvního dílu a za svůj dluh a všechny příspěvky svých čtenářů jsi prodal absolutní práva k užití díla CHODEC mé firmě COREN s.r.o.

Brala jsem to jako velký dar a závazek.

Nyní mohu jít dál.

                                Jiřina

 

Jak vznikala kniha CHODEC

Cílem původního podnikatelského záměru firmy COREN s.r.o. bylo vydání díla Jana Jílka CHODEC v sérii sedmi brožovaných knížek v barvách duhy s prodejní cenou 77 Kč, které měly získat finanční prostředky na knihu Ze závislosti do nezávislosti (dále jako ZÁVISLOST). Následně měl CHODEC vyjít jako ucelená kniha v pevné vazbě a v dalších formách a překladech. Autor Jan Jílek poskytl firmě COREN s.r.o. výhradní licenci na články, zveřejňované na adrese http://chodec.sblog.cz s tím, že výběr článků bude následně označovat vlastnoruční značkou autora „A“ nebo „?“ a rozsah jednotlivých částí autorského díla bude stvrzován předávacími protokoly. Předem dohodnutý první náklad díla CHODEC v knižní podobě byl 1000 výtisků. Na přání autora byl počet dílů první série změněn na tři až čtyři. Celé dílo CHODEC plně financovala firma COREN s.r.o. z vložených soukromých úspor jednatelky.

Jan Jílek slibuje, že po svém definitivním výběru článků pro knihu CHODEC smaže vybrané blogy z adresy http://chodec.sblog.cz.

10.1.2007 Jan Jílek označil vytištěné články z období od 10.12.2005 do 10.1.2007 včetně vlastní značkou „A“ nebo „?“ (ukázky viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2) a tyto články byly také vypáleny na dvě identická CD s nápisem „CHODEC ORIGINAL 10.12.2005 – 10.1.2007“ (viz Příloha č. 3). Jedno CD vlastní Jan Jílek a jedno firma COREN s.r.o. Toto mělo být zárukou při případných sporech o výběru nebo o originálním znění článků. CD, které obsahuje i RELAXACI, bylo Janu Jílkovi předáno 13.2.2007, v přítomnosti grafičky Kuala, při vybírání konečného typu obálek. Na zpracování návrhů obálek zaslal Jan Jílek přes firmu COREN s.r.o. dne 19.1.2007 e-mailem pět fotografií ve větším rozlišení podle požadavků grafičky (viz Příloha č. 4, 5, 6 a 7). Čtyři fotografie byly určeny na titulní strany obálek a pátá byla určena na všechny zadní strany obálek.

3.2.2007 Jan Jílek autorizoval anotaci na zadní stranu obálky včetně jím určené fotky v černobílém provedení.

7.2.2007 Jan Jílek autorizoval svůj životopis „Slovo o autorovi“, který z prvního dílu knížky nedopatřením vypadl, ale byl uveřejněn na webových stránkách firmy COREN s.r.o.

10.2.2007 Jan Jílek definitivně rozhodl o vzhledu tří obálek a tento požadavek byl zaslán grafičce Kuala. Tento den byly grafičce zaslány i poslední články k sazbě a zlomu prvního dílu knížky CHODEC, Koukání na život. Poslední článek tohoto dílu byl článkem z RELAXACE.

13.2.2007 přinesla grafička Kuala vysázené texty (včetně části RELAXACE) v Janem Jílkem vybraném písmu Ariel a po vzájemné poradě bylo rozhodnuto, že články RELAXACE zůstanou pohromadě a po dokončení sazby, podle počtu stránek, buď doplní třetí díl knížky nebo vyjdou v samostatné knížce. Jan Jílek uvažoval i o rozšíření tohoto tématu. Jan Jílek změnil požadavek na font písma s tím, že tuto změnu, která si vyžádala změny zlomu, stránkování, obsahu apod. si sám uhradí. Neuhradil nic a toto přepracování opět financovala firma COREN s.r.o. Grafičkou byly nachystány a firmou COREN s.r.o. zaplaceny 4 obálky knížek. Tento den si také Jan Jílek u grafičky objednává zpracování návrhů obálek na knihu ZÁVISLOST. Tyto návrhy pak nechtěl vidět a odmítl je zaplatit.

Firma COREN s.r.o potvrzuje daňovým dokladem panu Vojvodovi převzetí finanční částky 20.000,- Kč, která měla sloužit na vydání dalšího dílu knihy CHODEC. Pan Vojvoda telefonuje a nabízí doplacení částky DPH, kterou musela firma COREN s.r.o. odvést státu. Toto je jednatelkou firmy s díky odmítnuto, jelikož další díl knihy slíbil financovat Jan Jílek. Následně Jan Jílek odmítá předat tuto částku 20.000,- Kč firmě COREN s.r.o. a kupuje si letenku do Portugalska.

Jan Jílek domlouvá s firmou COREN s.r.o. dokončení vedení jeho účetnictví za rok 2007, zapůjčení textů ZÁVISLOSTI ze soukromé sbírky jednatelky a spolupráci při přepisování a převádění textů ZÁVISLOSTI do Wordu, doručení a vyzvednutí textů od korektorky paní Vodičkové výměnou za knihu CHODEC. Tvrdí, že texty CHODCE pro něho nemají žádnou cenu a že si dokáže napsat nové a lepší.

24.5.2007 převzal Jan Jílek za autorská práva k fotografiím k dílu CHODEC a jejich způsobu zpracování od firmy COREN s.r.o. 20.000,- Kč a toto převzetí stvrdil na výdajovém dokladu firmy COREN s.r.o. vlastnoručním podpisem. Tento výdajový doklad má firma COREN s.r.o. i Jan Jílek ve svém účetnictví. Písemnou smlouvu o užití autorských práv Jan Jílek firmě COREN s.r.o. nedodal.

1.9.2007 v přítomnosti paní Valdaufové potvrdil Jan Jílek své nové společnici paní Krupičkové, že firma COREN s.r.o. vlastní výhradní licenci na dílo CHODEC a že firma COREN s.r.o. na něm bude samostatně pokračovat. Oni, že budou dokončovat ZÁVISLOST a obě díla si budou vzájemně dělat reklamu. Tento den, v přítomnosti paní Krupičkové zapůjčila paní Valdaufová Janu Jílkovi výtisky ZÁVISLOSTI ze soukromé sbírky, kterou kompletovala od ledna roku 2005 a vypálené CD s naskenovanými texty se zapracovanými korekturami od paní Vodičkové. Také mu zapůjčila vytištěné texty RELAXACE pro případ, kdyby je chtěl použít do této knihy, jinak že vyjdou podle plánu v knize CHODEC. Jan Jílek RELAXACI do ZÁVISLOSTI nepoužil a o RELAXACI neprojevil zájem.

Paní Valdaufová nabízí Janu Jílkovi texty z dokončených, ale dosud nevydaných dílů knihy CHODEC, za finanční náhradu grafičce při přečíslování stránek a opravě obsahu knížek. Jan Jílek toto odmítá, že žádné články z knihy CHODEC nechce.

4.9.2007 upozorňuje firma COREN s.r.o. e-mailem paní Krupičkovou, že firma COREN s.r.o. vlastní VÝHRADNÍ uživatelská práva na dílo CHODEC a že paní Krupičková bude potřebovat písemný souhlas firmy COREN s.r.o. na jakékoli nakládání s tímto dílem.

23.11.2007 potvrzuje Jan Jílek e-mailem, že nebude bránit firmě COREN s.r.o. ve vydání CHODCE, ale že bude požadovat texty k autorským korekturám. V tomto e-mailu také reaguje Jan Jílek odmítavě na upozornění, že ke zveřejňování článků z díla CHODEC na svém blogu nemá písemné svolení firmy COREN s.r.o. Všechny články jsou na adrese http://chodec.sblog.cz zveřejněny dosud.

18.12.2007 odstupuje Jan Jílek od smlouvy o užití autorského díla „Chodec – Koukání na život“ pro změnu svého přesvědčení. Odstoupení je však neplatné, protože podmínkou pro toto odstoupení je, že dílo nebylo dosud zveřejněno. Dílo CHODEC bylo zveřejněno nahlášením Národní knihovně 13.1.2007, kdy byly firmě COREN s.r.o. přiděleny tři čísla ISBN pro první tři díly CHODCE, dále vydáním prvního dílu knížky Chodec, Koukání na život dne 2.4.2007 a zveřejněním na webových stránkách firmy COREN s.r.o., kde bylo od 2.4.2007 napsáno, že Chodec, díl 2., Podle tvé víry se ti stane a Chodec, díl 3., Smysl situace se dokončují a další knížka se připravuje. Jan Jílek navíc neplatně odstupuje pouze od prvního dílu CHODCE.

6.1.2008 upozorňuje firma COREN s.r.o. Jana Jílka na neplatnost odstoupení od licenční smlouvy a nabízí mu jednání o výpovědi smlouvy dohodou. Na tento dopis Jan Jílek nereagoval.

Jan Jílek a jeho společnice paní Krupičková použili 15 článků z díla CHODEC, na které má výhradní licenci firma COREN s.r.o., do knih Ze závislosti do nezávislosti a Svobodní v bolesti.

Protože Jan Jílek opakovaně zveřejňuje na svých stránkách www.janjilek.cz nepravdivé informace o firmě COREN s.r.o. a jednatelce firmy, navrhla firma COREN s.r.o. právníkovi Jana Jílka tuto situaci řešit smírem, doplněním výhradní licenční smlouvy a požaduje smazání pomlouvačných textů z webových stránek Jana Jílka.

Právník Jana Jílka zasílá návrh dohody o narovnání, kde ukončuje výhradní licenci bez finančního vyrovnání a požaduje od firmy COREN s.r.o. nereálné zamezení dalšího prodeje knihy CHODEC po 31.12.2010.

    Nahrávání audioknihy Chodec bylo zastaveno, překlady do angličtiny a španělštiny byly ukončeny z důvodu poškozování dobrého jména firmy COREN s.r.o. a její jednatelky autorem díla Janem Jílkem. Výhradní licenční smlouva k dílu CHODEC bude po poradě s právníkem firmy COREN s.r.o. jednostranně vypovězena.

V Praze, dne 21.4.2010